Suma Odpustowa

miniaturaŚwięto patronalne w parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi obchodzone jest 8 maja. W tym roku uroczysta suma odpustowa odprawiona została o godzinie 18. Przewodniczył jej ksiądz Michał Borda – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Sosnowieckiej. W imieniu naszej parafii został on gorąco powitany przez pasterza naszego zgromadzenia – księdza kanonika Jarosława Wolskiego.

W swej homilii celebrans podkreślił fakt, iż święty Stanisław Biskup i Męczennik jest patronem całej ojczyzny. Ta liturgiczna uroczystość zmusza nas do refleksji nad losem naszej Matki-Ojczyzny. Dzisiejsza ewangelia posługując się symboliką dobrego pasterza, przywołuje obraz trzech grup. Pierwsza z nich to obraz wilka, który jest zagrożeniem i niesie śmierć. W naszej ojczyźnie również nie brakuje „wilków”, które w środkach masowego przekazu atakują Kościół i jego pasterzy.

Drugim środowiskiem opisanym w Ewangelii są ci, którzy nie znają głosu Dobrego Pasterza. Nieznajomość Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie jest często usprawiedliwiana brakiem czasu i zabieganiem, kolejnymi sprawami, które muszą zostać załatwione. W tej gonitwie warto zastanowić się, kiedy ostatnio przeczytaliśmy książkę o tematyce religijnej czy otworzyliśmy Pismo Święte, by zgłębiać naszą wiedzę o Chrystusie, wzbogacić swoje religijne umiejętności. Podążając za filozofią naszego wielkiego rodaka - świętego Jana Pawła 2, należy podkreślić, że człowiek to cud. Wyraz ten jest jednocześnie akronimem, gdyż pierwsze litery słowa CUD oddają istotę człowieka – Ciało, Umysł, Dusza. Współczesny świat widzi w człowieku tylko ciało i umysł, zapominając o kwestii duszy. Widać to wyraźnie w naszym kraju w systemie szkolnictwa, gdzie lekcje religii są oferowane w niedogodnych godzinach, co sprzyja masowemu wypisywaniu się młodzieży z tych zajęć. W święto patrona Polski musimy uświadomić sobie, że mamy dbać o wychowanie religijne naszych dzieci. Jest to również dobry moment, by docenić pracę tych, którzy pracują, by formować postawę religijną najmłodszych.

Trzecią grupę ludzi, wspomnianych w ewangelii, stanowią ci, którzy są obojętni na ból Chrystusa, opuszczają Go, pozostawiając Zbawiciela w samotności. Należy podkreślić, że postawa obojętności daleka jest od wzoru postawy chrześcijańskiej. Powołanie do posługi pasterskiej jest wpisane w życie każdego ochrzczonego człowieka. Każdy z nas realizuje misję pasterską. Taką rolę spełniają nie tylko księża i zakonnicy, ale także rodzice, nauczyciele, wychowawcy. Każde nasze codzienne działanie i wypełnianie swoich zawodowych i społecznych obowiązków jest pełnieniem misji i wypełnianiem woli Najwyższego. Realizując nasze codzienne działania, musimy mieć na względzie dobro tych, którzy zostali postawieni na naszej drodze i powierzeni naszej opiece.

Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował kapłanom, służbie ołtarza i wszystkim, którzy brali udział w przepięknym przygotowaniu tej wspaniałej uroczystości. Potem nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, po czym wszyscy ruszyli w uroczystej procesji ze sztandarami wokół świątyni. Ostatnim elementem spotkania było oddanie czci świętemu Stanisławowi i błogosławieństwo relikwiami naszego parafialnego patrona.

Relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej