Msza święta ku czci św. Szarbela

miniaturaW marcu Msza święta ku czci św. Szarbela odbyła się w kościele pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi w wyjątkowym klimacie, bo był to również ostatni dzień rekolekcji parafialnych. Prowadził je ksiądz Przemysław Lech – dyrektor Biura Prasowego Diecezji sosnowieckiej. Jak w każdą środę w tym dniu przypadała również nowenna do Matki Bożej Pocieszenia.

W swej homilii ksiądz rekolekcjonista przypomniał, że pierwszy dzień rekolekcji upłynął nam na rozważaniach dotyczących poranionych serc, które uleczyć może tylko Jezus Chrystus w sakramencie Eucharystii. W kolejnym dniu uświadamialiśmy sobie, że Bóg pragnie przywrócić nam utraconą chwałę, czyli pierwotny stan duszy, który otrzymaliśmy po Chrzcie świętym. Natomiast dzisiejszy dzień dotyczył stanu duszy, który uzyskujemy po odrzuceniu grzechu. Ten stan nie może być pustką, ale prawdziwym wejściem Pana do naszych serc i dusz.

Według Ewangelii Bóg stoi i kołacze. My możemy otworzyć drzwi naszych serc i zaprosić Go na wieczerzę, jaką jest Eucharystia. Jest to wielka tajemnica naszej wiary. Słowo „tajemnica” ma dwa znaczenia. Pierwsze oznacza sekret znany tylko wtajemniczonym. Drugie znaczenie to misterium czyli rzeczywistość, która nas przerasta, ale nie jest zarezerwowana tylko dla wybranych. Jest dostępna dla wszystkich. Tę tajemnicę Eucharystii mamy głosić wszystkim ludziom.

Choć obecność Boga w kawałku chleba i kropli wina wykracza poza nasze empiryczne rozumienie świata, to jednak nie należy tej tajemnicy negować. Przecież każdego dnia korzystamy z zaawansowanych technologii, choć nie w pełni rozumiemy zasady fizyki kryjące się za działaniem poszczególnych urządzeń. Wystarcza nam, że te urządzenia nam służą, choć nie rozumiemy zasad ich działania, jeśli nie jesteśmy fizykami czy naukowcami. Tak samo jest z Eucharystią. Nieważne jest, jak to możliwe, że jest tam obecny Chrystus. Istotne jest, że ta tajemnica działa i daje człowiekowi prawdziwe połączenie z Bogiem. Dla Niego jesteśmy ważni, dba o nas, karmi Swoim Ciałem i poi Swoją Świętą Krwią. W sakramentach Bóg mówi bezpośrednio do każdego z nas i zaprasza do pełnego zespolenia z Nim.

Na zakończenie Mszy świętej zebrani otrzymali indywidualne błogosławieństwo relikwiami świętego Szarbela oraz namaszczenie olejem. Umocnieni sakramentem Eucharystii mogliśmy poczuć, że prawdziwe zespolenie z Chrystusem leczy nasze poranione serca, dusze i ciała.

(Relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej)