Publiczna modlitwa różańcowa

miniaturaDnia 11 lutego o godzinie 13 na Rynku w Czeladzi odbyło się comiesięczne spotkanie modlitewne – Publiczny Różaniec o Odnowę Moralną Narodu Polskiego. Pomimo zimowej aury przed figurą Matki Bożej zebrali się zatroskani mieszkańcy Czeladzi, by wspólnie błagać o wszelkie potrzebne łaski dla naszego kraju. Modlitwie przewodniczył ksiądz proboszcz Jarosław Wolski. Zebrani odmówili tajemnice chwalebne różańca świętego.

Rozważając tę wielką tajemnicę zmartwychwstania, ksiądz kanonik podkreślił siłę wiary. Dzięki tej wierze w zmartwychwstanie Chrystusa nasz naród był w stanie odrodzić się do życia w wolności po tylu trudnych momentach w naszej narodowej historii. Ta wiara zawsze była ożywiana przez Ducha Świętego i dzięki temu nasz naród nigdy na przestrzeni dziejów nie zatracił swej tożsamości, choć zaborcy starali się wymazać nas z kart historii. Obecność Ducha Świętego umożliwiała nam także walkę z naszymi wadami narodowymi, by móc w pełni cieszyć się wolnością i niezawisłością.

Chrystus odkupił nas poprzez Swoje zmartwychwstanie, Duch Święty podtrzymuje w nas wiarę, a Maryja wyznacza drogę, którą należy kroczyć, by dotrzeć do Chrystusa. Rozważając wszystkie chwalebne tajemnice, prosiliśmy Chrystusa za pośrednictwem Matki o dary Ducha Świętego tak potrzebne naszemu narodowi, by także teraz w czasach wolności nie zatracić swej religijnej tożsamości.