Bierzmowanie

miniaturaW czwartek, 12 maja 2022 roku w parafii pw. św. Stanisława BM w Czeladzi wybrana młodzież przystąpiła do sakramentu Bierzmowania. Uroczystość rozpoczął proboszcz miejsca, ks. Jarosław Wolski, który powitał wszystkich zebranych oraz przybyłego, by udzielić sakramentu, ordynariusza sosnowieckiego, biskupa Grzegorza Kaszaka i towarzyszących mu: sekretarza, ks. dra Pawła Sprącela, dziekana, ks. Józefa Hańderka, dyrektora Caritasu diecezji sosnowieckiej, ks. Tomasza Folgę.

Przedstawiciele rodziców młodzieży poprosili o udzielenie młodym ludziom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, który da im łaskę męstwa koniecznego w wyznawaniu wiary. Piękno i mądrość zawarta w tej prośbie została doceniona przez biskupa. Następnie takową prośbę wypowiedział w imieniu zebranej wspólnoty wiernych, odpowiedzialny za parafian, proboszcz.

W odpowiedzi biskup Grzegorz mówił do kandydatów do bierzmowania, że sakrament, który mają przyjąć, jest znakiem niewidzialnej mocy, która na nich zstąpi i wyciśnie na ich duszach trwałe piętno. Ta moc już stale będzie bierzmowanym towarzyszyła i to od nich będzie zależało, czy z niej skorzystają, a warto to uczynić – podkreślał biskup – bo nasze życie jest skomplikowane i trzeba o tym pamiętać u progu dorosłego życia. To od młodych ludzi zależy przyszłość. Biskup życzył im życia w szczęściu i radości, ale jednocześnie podkreślał, że z sakramentu, który otrzymają, płynie siła; że niesie on pomoc, by tego życia nie zmarnować i nie ulec złu, które jest inteligentne, przebiegłe, a uwidacznia swe działanie choćby w toczącej się, okrutnej wojnie za naszą wschodnią granicą. Istnieją wszak sposoby unikania zła. Wskazuje na nie Boża Opatrzność. Są to wezwania zawarte, na przykład, w objawieniach fatimskich oraz w słowach, jakie miłosierny Jezus skierował do siostry Faustyny.

Po wygłoszonym kazaniu, biskup Grzegorz modlił się, aby Bóg Wszechmogący zesłał Świętego Ducha Pocieszyciela na Swe przybrane dzieci; aby Duch umocnił je darami, przez które staną się podobnymi do Chrystusa; aby napełnił je duchem mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Następnie czoło każdego z kandydatów zostało przez biskupa namaszczone olejem świętym i każdy, w obecności świadka przyjął nowe imię.

Relacja: Małgorzata Krakowiak & ks. Andrzej