Uroczystość Odpustowa ku czci św. Stanisława BM

miniatura9 maja 2022 roku o godz. 18.00 w kościele pw. św. Stanisława BM w Czeladzi – w najstarszej parafii zagłębiowskiej odbyła się uroczysta, koncelebrowana przez ks. biskupa Piotra Gregera – biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej, przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej i członka Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, ks. Tomasza Folgę – dyrektora Caritas diecezji sosnowieckiej oraz proboszcza miejsca – ks. kanonika Jarosława Wolskiego Msza Święta odpustowa. Uczciliśmy w ten sposób głównego patrona Polski i głównego patrona naszej parafii – biskupa Stanisława ze Szczepanowa.

Procesji na wejście towarzyszył śpiew średniowiecznego hymnu Gaude Mater Polonia.

Homilię wygłosił główny celebrans, bp Piotr Greger. Jej kanwę stanowiły słowa kolekty: „Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze”. Tę właśnie modlitwę bp Piotr rozpatrywał w kontekście fragmentu Ewangelii św. Jana o Jezusie, który jest Dobrym Pasterzem, a więc pasterzem rozpoznającym każdą ze swych owiec, troszczącym się o nie i broniącym je przed niebezpieczeństwem. Dobry Pasterz nigdy nie porzuci owiec. Jest za nie odpowiedzialny. Pasterska metafora staje się bardziej czytelna, gdy odniesiemy ją do realiów kultury pasterskiej z Bliskiego Wschodu – tam pasterze byli i są przewodnikami swych stad. Owce rozpoznają głos swojego pasterza i same, bez przymusu za nim biegną. Jezus, porównując siebie do pasterza, zwraca zatem uwagę na swój nawołujący głos, na jego znaczenie. Kaznodzieja zwrócił uwagę jeszcze na inny, niż dzisiaj czytany, fragment przypowieści o Dobrym Pasterzu; fragment ukazujący jego zgoła nielogiczne postępowanie – otóż Pasterz ten zostawia 99 owiec i wyrusza na poszukiwanie jednej zagubionej owieczki, a gdy ją znajdzie – bardzo się cieszy… Zdrowy rozsądek nie pomoże w zrozumieniu podobnej postawy. Można ją pojąć tylko w perspektywie miłości, miłości i odpowiedzialności, miłości ofiarnej – takiej, jaką Jezus otacza każdego z nas. Miłość Jezusa była wzorem dla bpa Stanisława, który nie wahał się poświęcić życia w obronie Słowa – moralności w imię wiary. Taka postawa jest dziś wyzwaniem dla każdego biskupa, zobowiązanego prowadzić lud Boży tak, aby ten wytrwał aż do śmierci w nienaruszonej wierze.

Uroczystą liturgię zwieńczyło wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesja wokół świątyni i odśpiewanie hymnu Te Deum.

Relacja Małgorzata Krakowiak & ks.Andrzej