Święto Zwiastowania Pańskiego

miniaturaŚwięto Zwiastowania Pańskiego obchodzone 25 marca było w parafii pw św. Stanisława BM w Czeladzi także dniem duchowej adopcji dziecka poczętego oraz dniem zawierzenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji, zgodnie z decyzją papieża Franciszka i w jedności z całym Kościołem, o godz. 17 odprawiona została uroczysta Msza Święta w tej intencji. Przewodniczył jej ksiądz Jarosław Wolski - proboszcz.

Kaznodzieja w homilii powiedział, iż „Zwiastowanie Pańskie to także Dzień Świętości Życia. Życie ludzkie jest zagrożone nie tylko na Ukrainie ze względu na wojnę, ale jest ono zagrożone na całym świecie już od momentu poczęcia. Według statystyk co roku ponad sto tysięcy istnień ludzkich jest zabijanych w łonach matek na Ukrainie. Prosząc o pokój, musimy pamiętać, że najpierw trzeba zachować świętość życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jeśli nie ma pokoju w sercach matek, nie może być pokoju na świecie. Stańmy po stronie życia. Gdy anioł zwiastował Maryi, że zostanie Matką Boga, Ona rzekła: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Powtórzmy za Maryją jej „tak” dla życia, każdego życia, które pochodzi od Boga i jest świętością”.

Po homilii nastąpiła uroczysta adopcja dziecka poczętego. Przed ołtarzem zgromadzili się ochotnicy, którzy pragnęli złożyć przyrzeczenie adopcyjne. Proboszcz zapalił świecę od Paschału i przekazał światło ochotnikom. Oni, trzymając zapalone świece w dłoniach, powtarzali za celebransem słowa przyrzeczenia. Był to bardzo wzruszający moment, który pokazał, jak wiele jest osób gotowych na modlitwę i wyrzeczenia, by ocalić życie nienarodzonych dzieci.

Oddanie Rosji pod szczególną opiekę Niepokalanej jest spełnieniem prośby samej Matki Bożej, która wyraziła takie życzenie dnia 13 lipca 1917 roku w czasie objawienia w Fatimie. Najświętsza Maryja Panna powiedziała wówczas, że jeśli ta prośba nie zostanie spełniona, Rosja będzie szerzyć swoje błędy na całym świecie, podejmując wojny i zagrażając Kościołowi. Po objawieniach w Fatimie miały miejsce różne akty poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież czasów II wojny światowej – Pius XII – 31 października 1942 roku oddał Niepokalanej cały świat, a 7 lipca 1952 roku poświęcił Jej naród rosyjski. Następnie 21 listopada 1964 roku papież Paweł VI ponownie poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Natomiast papież Jan Paweł II ułożył specjalną modlitwę, która miała zostać odmówiona podczas aktu zawierzenia 7 czerwca 1981 roku w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Większej. Akt ten został powtórzony w Fatimie 13 maja 1982 roku.

Wierni z woli papieża Franciszka zgromadzili się o godz. 17 dnia 25 marca, by oddać Niepokalanemu Sercu Maryi Rosję i Ukrainę, które teraz tak bardzo potrzebują pomocy, by mógł dla nich zapanować pokój. Po Komunii Świętej wierni zebrani w naszej parafii uroczyście odmówili akt zawierzenia Rosji i Ukrainy Najświętszemu Sercu Maryi. Następnie odbyło się błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Jak ufnie wyraził to celebrans – oby było ono dla nas błogosławieństwem Bożego pokoju.

Relacja Agnieszka Babio & ks. Andrzej