Pasterka

miniaturaTradycyjna Pasterka celebrowana jak zwykle o północy przyciągnęła do świątyni pw sw.Stanisława BM w Czeladzi rzesze wiernych. Parafianie czuwali, by jak pasterze móc oddać hołd Bożemu Dzieciątku i w ten przepiękny sposób rozpocząć Święta Bożego Narodzenia. Na początku uroczyście wniesiono do szopki figurkę Dzieciątka Jezus, a Mszy Świętej sprawowanej bezpośrednio po tym obrzędzie przewodniczył ksiądz proboszcz Jarosław Wolski.

W swej homilii celebrans zauważył, że ta noc nie jest nazywana wielką, jak to ma miejsce w przypadku Wielkanocy, lecz jest to niewątpliwie najświętsza noc ze względu na objawienie się Boga w człowieku. Obydwie te noce są owiane tajemnicą, którą pragniemy odczytać i zrozumieć dzięki pomocy pasterzy naszych czasów

Wielki pasterz naszych czasów - święty Jan Paweł II przypominał, że wigilijne łamanie się opłatkiem ma być prawdziwym i szczerym otwarciem się na drugiego człowieka. Od Dzieciątka Jezus mamy uczyć się miłości, dobroci i zrozumienia. Musimy nauczyć się naśladować Chrystusa.

Z kolei inny wielki pasterz naszych czasów – papież Franciszek mówi, że Boże Narodzenie to coś więcej niż tylko pamiątka przyjścia Boga na świat. Te święta to prawdziwe spotkanie z Jezusem. W tym spotkaniu Dzieciątko stwarza wszystko od nowa. Daje nam życie, duszę, wiarę i nadzieję. Do takiego świątecznego spotkania potrzeba otwartości serca. On przychodzi do każdego z nas z osobna. Jest to miłość Osoby do osoby. Jest nas wielu, ale nie jesteśmy dla Niego tłumem. Każdy jest indywidualną osobą, do której On przychodzi.

Wszyscy wciąż jesteśmy w drodze odkrywania tajemnicy Bożego Narodzenia. By Pan nas spotkał na tej drodze, potrzebna jest modlitwa, miłosierdzie i uwielbienie Boga w Dzieciątku. Jako Kościół Boży wspierajmy się w tej drodze do Pana.

Pasterkę uświetniło wspólne śpiewanie kolęd, gdyż „kto śpiewa ten dwa razy się modli” . Uczestnicy Pasterki pokrzepieni wspólną modlitwą radośnie rozpoczęli obchody Świąt Bożego Narodzenia.

(relacja Agnieszka Babio&ks.Andrzej)