Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

miniaturaUroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny to święto patronalne Sodalicji Mariańskiej. Jak co roku dnia 8 grudnia o godzinie 18 w parafii pw św. Stanisława BM w Czeladzi odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ksiądz proboszcz Jarosław Wolski. Obecne były siostry z Sodalicji Mariańskiej naszej parafii, którym przewodniczyła sodalistka Zofia Kuś. Uroczysty charakter spotkania dopełniał poczet sztandarowy zgromadzenia.

W swej homilii ksiądz proboszcz odwołał się do dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, który został ogłoszony przez papieża Piusa IX dnia 8 grudnia 1854 roku. By w pełni zrozumieć znaczenie tego dogmatu wiary, należy sięgnąć do Starego Testamentu, a dokładniej do Księgi Rodzaju, w której zapisane zostały słowa: „Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty”. Nieposłuszeństwo Ewy było zerwaniem egzystencjalnej relacji z Bogiem. My, jako potomkowie Ewy, też uciekamy przed Bogiem, gdyż odziedziczyliśmy skłonność do grzechu.

Jednak Bóg szuka uciekającego przed Nim człowieka. Nigdy nie pozostawia człowieka samego i już na samym początku w tak zwanej protoewangelii ogłasza pierwszą dobrą nowinę, czyli nieprzyjaźń między ludźmi a złem. Człowiek jest predestynowany do zbawienia. Maryja to wypełnienie Bożego planu. Została Ona wybrana na Matkę Zbawiciela. Pokazuje nam, co należy czynić, aby mieć udział w zwycięstwie potomstwa niewiasty nad szatanem. Należy przyjąć postawę oddania Bogu. Maryja pełna pokory wypowiedziała słowa: „Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego”.

W tym szczególnym dniu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny modliliśmy się wspólnie o siłę i odwagę, by podążać za Matką i wypełniać słowa Maryi naszymi uczynkami i modlitwami. Ona jest drogą wiodącą do Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Uroczystość połączona była z włączeniem do grona członków Sodalicji siedmiu osób. Otrzymali oni z rąk Moderatora Diecezjalnego ks. Jarosława Wolskiego medale sodalicyjne, dyplomy wstąpienia oraz książkę prezent.

(Relacja Agnieszka Babio&ks.Andrzej)