Barbórka w parafii Świętego Stanisława w Czeladzi

miniaturaGrudniowe zimowe dni obfitują w różnorodne święta. Barbórka czyli dzień świętej Barbary obchodzony jest 4 grudnia. To wielka patronka i orędowniczka górników, pomagająca im w ich ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Z tej okazji w parafii św. Stanisława BM w Czeladzi o godzinie 9 została odprawiona uroczysta Msza Święta przed obrazem świętej Barbary znajdującym się w nawie bocznej naszej świątyni nieopodal wejścia do zakrystii. Liturgii przewodniczył ksiądz proboszcz Jarosław Wolski, a uczestnikami byli między innymi przedstawiciele stanu górniczego.

W homilii celebrans podkreślił wagę ciężkiej pracy górników, którzy poświęcają swe życie, by wydobywać węgiel nazywany swego czasu „czarnym złotem”. To dzięki ich trudowi mógł rozbłyskać życiodajny ogień w niejednym piecu, ogrzewając i napełniając radością spracowanych ludzi. Górnicy to ludzie bogobojni, zaczynający swój dzień pracy i kończący go pozdrowieniem „Szczęść Boże”. Nie bez znaczenia jest fakt, że patronką górników jest święta Barbara, która jest także patronką dobrej śmierci, gdyż śmierć od zawsze towarzyszy pracy górników. Dzieje się tak nawet dzisiaj, gdy praca w kopalniach często jest zautomatyzowana. Górnik wjeżdżając do kopalni, nigdy nie wie, czy nie odejdzie już na wieczną zmianę. Dzisiejszy dzień to szczególny hołd także dla żon i matek górników, które często z drżeniem serca oczekują powrotu swoich bliskich. Współcześnie, gdy niektórzy odchodzą od Kościoła, górnicy wciąż pozostają wierni Bogu, powierzając Mu każdy swój dzień pracy. Podążają za przykładem świętej Barbary, która też nigdy nie wyparła się chrztu świętego i do końca pozostała wierna Chrystusowi.

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni w świątyni górnicy złożyli kwiaty przed obrazem swej wielkiej patronki. Odświętne stroje górnicze podkreślały uroczysty charakter tego wydarzenia.

(Relacja A.Babio&ks.Andrzej, foto ks.Łukasz)