Publiczny Różaniec

miniaturaListopadowy Publiczny Różaniec o Odnowę Moralną Narodu Polskiego odmówiony został w sobotę 13 dnia miesiąca o godzinie 13. Uczestnicy jak zwykle zebrali się na czeladzkim Rynku przed figurą Matki Bożej, która ustawiona została w centralnej części placu. Modlitwie przewodniczył ksiądz Jarosław Wolski - proboszcz parafii.

Zebrani rozważali tajemnice chwalebne różańca świętego, które stanowią fundament naszej wiary. Zmartwychwstały Chrystus daje nam życie wieczne w niebie, które stanie się naszą niebieską ojczyzną na wieki. Ksiądz proboszcz podkreślił, że musimy się także troszczyć o naszą ziemską ojczyznę, którą jest Rzeczpospolita Polska. Nasza modlitwa była szczególną formą łączności duchowej z tymi, którzy dziś stają w obronie naszego kraju, a także z tymi, którzy oddali swe życie za Ojczyznę i którzy zawsze noszą ją w swych sercach.

Modlitwie towarzyszyła przyjazna jak na listopad aura. Rynek oświetlały przepiękne promienie słońca, które wyjrzało zza chmur. Nad głowami uczestników na tle błękitnego nieba powiewała na wietrze olbrzymia flaga państwowa trzymana przez jednego z uczestników. Podkreślała ona aspekt niepodległościowy tego spotkania i przypominała o łączności duchowej z tymi, dzięki którym możemy obchodzić w listopadzie Święto Niepodległości.

(relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej)