Msza święta o uzdrowienie duszy i ciała

miniaturaDnia 22 października o godzinie 18:00 w parafii św. Stanisława BM w Czeladzi odprawiona została comiesięczna Msza święta o uzdrowienie duszy i ciała za wstawiennictwem świętego Szarbela.

W tym miesiącu relikwie świętego znalazły się w nowym relikwiarzu, który przekazał nam kustosz grobu świętego Szarbela, obecny pełnomocnik patriarchy maronitów z Annaya w Libanie– ojciec Charbel Beirouthi. Liturgii, w której uczestniczyło wielu czcicieli świętego Szarbela Makhloufa, przewodniczył proboszcz parafii – ks.Jarosław Wolski. Dzień ten był też związany ze wspomnieniem wyboru naszego rodaka na papieża – świętego Jana Pawła II.

Oto główne myśli z homilii -Słowo Boże jest zawsze żywe i skuteczne w każdym czasie. Słowa z dzisiejszej ewangelii są szczególnie twarde: „Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie”. Dostrzeżmy zatem znaki Boże w obecnych czasach. Dokładnie czterdzieści trzy lata temu Bóg dał nam znak w osobie papieża Jana Pawła II, który umiłował Boga i ludzi. Całe swoje życie i Kościół zawierzył Matce Bożej. Inaugurując swój pontyfikat, 22 października 1978 roku wypowiedział pamiętne słowa: „Nie bójcie się, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Zawsze starał się otwierać drzwi do serc ludzkich. Próbował otwierać drzwi państw totalitarnych, w których systemy polityczne zniewalały ludzi.

Podobnie czynił święty Szarbel Maklouf. Otworzył on drzwi dla Chrystusa. Stał się ofiarą całopalną dla Pana. Była to postawa całkowitego oddania Bogu. Otwarcie serca, duszy i ciała sprawia, że łaska Boża nie tylko człowieka napełnia, ale także go przemienia. Im więcej otworzymy się na łaskę Bożą, tym większa będzie moc tej łaski w nas. Święty Szarbel otworzył się całkowicie na tę łaskę. Nie pozostawił nic dla siebie i został całkowicie wypełniony łaską Pana. Już za jego życia ludzie widzieli w nim wielką moc Bożą. Powtarzał on za świętym Pawłem:: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

Każdy z nas ma wybór. Może rozpoznać znaki naszych czasów i wybrać drogę świętości jak święty Jan Paweł II i święty Szarbel. Te wielkie postacie są znakami czasu dla nas danymi nam przez Boga. Człowiek może też odrzucić te znaki, bo ma wolną wolę, ale wtedy sam skazuje się na zatracenie. Każda modlitwa, każda prośba wzniesiona tu na ziemi może być wysłuchana przez Pana, a człowiek wyrażając akt skruchy za grzechy, za pomocą sakramentów świętych może też osiągnąć świętość. Jednak ta sama modlitwa i żal za grzechy wypowiedziane już po przejściu na drugą stronę, nie będą wysłuchane, gdyż skończy się dla nas wtedy czas miłosierdzia, a zacznie czas sprawiedliwości. Nauczmy się zatem rozpoznawać znaki naszych czasów, które wiodą nas do świętości i do życia wiecznego.

Na zakończenie liturgii udzielone zostało indywidualne błogosławieństwo relikwiami oraz namaszczenie olejem świętego Szarbela. Chętnych nie brakowało. Trzeba przyznać, że grono czcicieli świętego Szarbela w naszej parafii stale się powiększa.

(Relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej)