Zapraszamy do skorzystania z Programu FEAD

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że na terenie naszej parafii w prowadzonym przez nas Punkcie Wydawania Żywności wydawana jest pomoc żywnościowa w ramach Programu FEAD.Plakat

Pomoc realizowana jest przy współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej, która realizuje kolejny, ostatni Podprogram 2020 PO PŻ 2014 - 2020 - Pomoc Żywnościowa dla Najbardziej Potrzebujących. W związku z tym od 25 stycznia 2021 zapraszamy osoby skierowane do pomocy przez MOPS po odbiór produktów żywnościowych. Program potrwa do września 2021 zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pragniemy przypomnieć o nowych wytycznych w związku z realizacją Programu. Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Informujemy, że w ramach działań towarzyszących projektu odbędą się działania towarzyszące w postaci warsztatów i spotkań – poprzedzających wydawanie paczek – o terminach warsztatów będziemy informować Państwa na bieżąco.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 604 460 506, tel. 32 363 03 70 oraz na stronie Caritas Diecezji Sosnowieckiej