Odpust Świętej Anny

miniaturaW miniony poniedziałek czyli 26 lipca obchodziliśmy wspomnienie świętej Anny. W tym dniu w parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi odbyły się uroczystości odpustowe świętej Anny, która jest naszą drugą patronką.

O godz. 18:00 odprawiona została uroczysta suma odpustowa połączona z procesją wokół świątyni sprawowana w intencji parafian, której przewodniczył proboszcz – ks. Jarosław Wolski. Uczestniczyli w niej między innymi bracia z Zakonu Rycerzy Kolumba, siostry z Sodalicji Mariańskiej, członkowie Żywego Różańca oraz wierni parafianie i goście.

Proboszcz w homilii skierował do uczestników m.in. takie słowa – „Wszyscy jesteśmy rodziną parafialną, wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi w naszej wspólnocie. Zebraliśmy się, by uczcić matkę Matki Bożej i naszej Matki – Maryi. Jednocześnie jest ona babcią Jezusa. Taką intuicją kierował się papież Franciszek, ustanawiając święto dziadków w niedzielę najbliższą dnia świętych - Anny i Joachima. Oddając cześć i miłość świętej Annie, zbliżamy się do tajemnicy wcielenia. Jezus Chrystus stając się w łonie Maryi człowiekiem, podkreśla swoją ludzką genealogię. On był człowiekiem, bo Maryja stała się Jego Matką. Ona zaś uczyła się bycia matką od swojej matki. Matka i babcia są dwiema najważniejszymi kobietami w życiu każdego człowieka. To one uczą miłości, wiary i tradycji. Dzięki nim nasza tradycja przetrwała czasy, w których nie wolno było otwarcie mówić o wielu sprawach i wydarzeniach historycznych. Żyjemy w okresie odrzucenia, w którym promuje się kulturę piękna i sukcesu. Odrzuca się wszystko to, co reprezentują sobą dziadkowie. Św. Anna jest także patronką murarzy. To ważne w czasach odrzucenia. Ona jest patronką tych, którzy budują cywilizację miłości. To dziadkowie budują taką cywilizację, dają podwaliny nowej rzeczywistości.”

W dniu św. Anny warto podziękować swoim dziadkom za to, że odegrali tak ważną rolę w naszym dzieciństwie i do dziś są częścią nas, bo pomogli nam wykreować nasze postawy. To dzięki nim jesteśmy silni duchowo. Suma odpustowa była podziękowaniem świętej Annie za cud wcielenia i za matczyną postawę, którą potem kontynuowała Maryja.

relacja Agnieszka Babio & ks. Andrzej