Msze święte pasterskie w naszej parafii

miniaturaInauguracja Świąt Bożego Narodzenia zgodnie z tradycją wiąże się z pasterką.

Starsi pamiętają czasy, gdy podczas i po Wigilii w domach śpiewano kolędy, długo ze sobą rozmawiano, a potem całe rodziny udawały się w tęgim mrozie, nierzadko przez zaspy śniegu, do kościoła. Szli razem, by z racji rozpoczętych świąt przyjąć do serca nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. Sceneria bieżących świąt niestety daleko odbiega od tego co było kiedyś zarówno w sensie pogody jak i sposobu ich przeżywania. Wielu parafian pomimo tego przybyło jednak do kościoła św Stanisława BM w Czeladzi, by uczestniczyć w pasterce. A dokładniej w tym roku, w dwóch Pasterkach, gdyż duszpasterze postanowili, aby o 22:00 odbyła się pasterka dla dzieci i młodzieży, a o północy , pasterka dla dorosłych. Pasterki, sprawowane w intencji parafian, celebrował proboszcz parafii ksiądz Jarosław Wolski. Przed pasterką o 22:00, celebrans na początku dokonał obrzędu wniesienia figurki Dzieciątka Jezus do szopki, zgodnie z tradycją przyjętą w naszej parafii. Wraz z proboszczem Mszę św. koncelebrował tutejszy rodak, ks. Jerzy Kowalski, emerytowany profesor i ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. O północy odbyła się kolejna pasterka, a przed jej rozpoczęciem odmówiono litanię do Dzieciątka Jezus, a ponieważ figurka Dzieciątka była już w szopce, dlatego celebrans udał się tam, aby dokonać już tylko obrzędu okadzenia. Homilię na dwóch Pasterka wygłosił proboszcz, a poniżej możemy wysłuchać tej wygłoszonej o północy.

(Relacja ks. Andrzej)