Zakończenie rekolekcji dla Rodzin Rycerzy Kolumba w Czeladzi.

miniaturaW sobotę 12 grudnia, Mszą św. celebrowaną przez proboszcza parafii księdza Jarosława Wolskiego i jednocześnie kapelana Zakonu Rycerzy Kolumba w Czeladzi, zakończyły się rekolekcje dla rodzin rycerzy Kolumba.

Zakończenie wiązało się ze wspomnieniem Matki Bożej z Guadalupe. Jest ona patronką tego zakonu. Jednocześnie ostatni dzień rekolekcji zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią został poświęcony postaci św. Jana Pawła 2. Dzień ten był swoistym memorandum dzieł i słów przekazanych nam w całym życiu i działalności Wielkiego Papieża. Postać świętego Jana Pawła 2 ma szczególne znaczenie dla Rycerzy Kolumba w Polsce, bo to właśnie on zaprosił ten zakon do naszej ojczyzny. W homilii kaznodzieja przytoczył słowa Chrystusa : ,, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?''. Odpowiedź jest jedna, że tylko ten kto pełni wolę Ojca, który jest w niebie, ten jest dla Jezusa bratem, siostrą i matką. Następnie kaznodzieja odniósł się do sztuki autorstwa św. Jana Pawła 2, traktującej o świętym bracie Albercie - ,, Brat naszego Boga .'' W tym przypadku sam autor dzieła, podobnie jak brat Albert, stał się bratem Boga, bo wypełniał jego wolę do samego końca - mówił rekolekcjonista ks.Jarosław. Kolejne myśli były przypomnieniem licznych pielgrzymek Papieża i głoszonego podczas tych pielgrzymek nauczania, skierowanego do wszystkich ludzi. Rekolekcjonista stwierdził że celowo nawiązał do tych pierwocin papieskiego nauczania, bo to nauczanie będzie zawsze aktualne w każdym czasie i w każdym miejscu. To właśnie św. Jan Paweł 2 był wielkim "Budowniczym mostów" na całym świecie i temu służyły jego słowa i jego pielgrzymki, by jednoczyć ludzi i narody. Po zakończonej Mszy św. odbyło się nabożeństwo eucharystyczne. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem rozważano tajemnicę krzyża i dziękowano Bogu za zbawienie dokonane na krzyżu przez Jezusa. Nabożeństwo było też związane z zawierzeniem Panu Bogu zakonu Rycerzy Kolumba i jednocześnie wypraszano, by Bóg dał tym mężczyznom wystarczająco siły i męstwa, aby wyjść teraz z murów świątyni na zewnątrz i głosić naukę Chrystusa.

a sam koniec pozostawiono ceremonię przyjęcia dwóch nowych członków do zakonu rycerzy Kolumba. Nowi Rycerze Kolumba to : ksiądz Piotr Markowicz z parafii św. Mateusza w Czeladzi i pan Stanisław Syjut z parafii św. Antoniego w Wojkowicach. Przyjęcie w poczet Rycerzy Kolumba nowych członków jest również owocem tych rekolekcji. Materialny owoc - ofiara zebrana na tacę podczas trzech dni rekolekcyjnych zostanie przeznaczona na potrzeby kleryków naszego Wyższego Seminarium Duchownego.

(tekst ks Andrzej, foto ks Łukasz, audio org. Robert)