Msza święta w intencji górników z okazji Barbórki w Czeladzi

miniatura4 grudnia w piątek o godzinie 9:00 w kościele Świętego Stanisława BM w Czeladzi Mszę świętą barbórkową celebrował i homilie wygłosił proboszcz parafii ksiądz Jarosław Wolski.

Msza święta sprawowana była w intencji górników oraz w intencji ich rodzin. W Słowie skierowanym do zgromadzonych wiernych kaznodzieja przypomniał o tym, że górnicy zawsze byli związani z Bogiem i Kościołem. Poza tym pielęgnowali jedność i miłość w rodzinie, zawsze dla górnika wsparciem była jego żona, oczekująca powrotu męża do domu po skończonej pracy, a nigdy nie było to pewne. Na równi górnik i jego żona, tworzyli rodzinę która była i jest bastionem wiary i tradycji. To już nie tylko figury, ołtarze ku czci Świętej Barbary, to nie tylko bardzo wymowne pozdrowienie Szczęść Boże, świadczyło o głębokiej więzi górnika z Bogiem, ale można powiedzieć, że rodzina górnika była i jest Kościołem wiary i tradycji. W tej górniczej rodzinie kapłanami byli i są mąż i żona. W rodzinach górniczych były obecne te wartości, które pozwoliły im przetrwać przez wieki. Msza święta barbórkowa sprawowana była przy ołtarzu ku czci Świętej Barbary.