Msza za Ojczyznę Czeladź

miniaturaW naszym kościele, w dniu 11 listopada o godz. 10:00 odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.

Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił proboszcz parafii : ksiądz kanonik Jarosław Wolski. Na początku powitał wszystkich zgromadzonych wiernych., którzy przybyli na Mszę świętą, bo jak zaznaczył, czują w sercu miłość do matki Ojczyzny. Kaznodzieja przypomniał słowa Adama Mickiewicza które są swoistym testamentem dla nas Polaków: "tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem". Krzyż jest tak mocno wpisany w dzieje naszego narodu i naszej matki Ojczyzny. Dzisiaj od nas zależy przyszłości naszej Ojczyzny, to nasze "być" i nasze "mieć". Kaznodzieja zadał pytanie : co zostawimy z tej niepodległości, którą przed 102 laty temu wywalczyli krwią, pracą i modlitwą nasi przodkowie? Konkludując, homileta podkreślił, że poprzez Boże miłosierdzie i poprzez przebaczenie, możemy przezwyciężyć dzisiaj wiele zagrożeń a przede wszystkim możemy uratować to co jest najistotniejsze: naszą prawdziwą niepodległość i wolność, nie tylko tę zewnętrzną, ale i wewnętrzną, która zaczyna się od serca.

Homilia księdza proboszcza:

Tekst ksiądz Andrzej fotografie ksiądz Łukasz i pan Grzegorz