Msza Święta przy kaplicy św.Rozalii

miniaturaPodczas corocznej mszy świętej przy kaplicy św. Rozalii ks. Kan. Jarosław Wolski mówił o miłości do stworzonego świata, uczynionego ręką Stwórcy:

Wystarczy rozejrzeć się dokoła, żeby zobaczyć, jak piękny świat dał Bóg człowiekowi w posiadanie. Mamy czynić sobie ziemię poddaną. Jednak poddaną nie może oznaczać bezmyślnego niszczenia i wykorzystywania jej dóbr. Wręcz przeciwnie. Wymaga to od każdego z nas wielkiej odpowiedzialności. I właśnie do wzięcia odpowiedzialności za piękno i dobro otaczającego nas świata wzywa nas Papież Franciszek w encyklice „Laudato Si”. Znakomitym momentem do przypomnienia tego zaproszenia stała się niedziela 4 października. Dzień, w którym wspominamy patrona ekologii – św. Franciszka. Jest to też dzień, w którym kapłani wraz z wiernymi modlą się i dziękują za dar stworzenia, zwłaszcza za „małych przyjaciół ludzi” – zwierzęta. Tak też było w Czeladzi.

Podczas corocznej mszy świętej przy kaplicy św. Rozalii ks. Kan. Jarosław Wolski mówił o miłości do stworzonego świata, uczynionego ręką Stwórcy:

„Człowiek nie jest tylko kimś kto został niejako umieszczony w świecie, ale ma być kimś kto przede wszystkim, czyni sobie ten świat poddanym. To działanie człowieka wpisane jest w Boży plan zbawienia. Nasza relacja, nasz stosunek do świata zwierząt do wszystkich stworzeń jest częścią planu Bożego” Mówca w ramach tej troski przywołał słowa Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Zwierzęta są stworzeniami Bożymi. Bóg otacza je swoją opatrznościową troską. Przez samo swoje istnienie błogosławią Go i oddają Mu chwałę. Także ludzie są zobowiązani do życzliwości wobec nich”.

To zachęta dla nas, byśmy z jednej strony doświadczyli piękna Stworzenia i zachwycili się nim. Z drugiej stanowi to okazję do podjęcia refleksji nad naszymi nawykami czy wykroczeniami przeciw stworzeniu i zwierzętom. Ks. Jarosław Wolski nawoływał do życia w harmonii z całym stworzeniem. Odwołał się do słów ojca Leona Knabita, który powiedział, że: „im bliżej Pana Boga, tym łatwiej zaprzyjaźnia się ze zwierzętami”. Jakby na potwierdzenie tych słów, po mszy Ksiądz Kanonik pobłogosławił wiernych, którym towarzyszyli ich pupile.

Tekst i foto ks. Łukasz Gładki