Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

miniatura2 marca, obyły się miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pod tablicą poświęconą bohaterom podziemia niepodległościowego, zlokalizowaną w kościele pw. św. Stanisława B.M. odprawiono nabożeństwo i złożono kwiaty.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta: burmistrz Zbigniew Szaleniec, zastępca burmistrza Beata Zawiła, radni Rady Miejskiej, a także dyrektor Muzeum Saturn Iwona Szaleniec, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Barbara Kruczkowska, członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów oraz licznie przybyła młodzież z klasy mundurowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych wystawionych przez Miasto Czeladź, Harcerski Krąg Seniorów i czeladzkie szkoły podstawowe.

Ks. kan. Jarosław Wolski - proboszcz parafii, w której znalazła swoje miejsce tablica poświęcona "Żołnierzom Wyklętym - Niezłomnym Czeladzianom, tragicznym i heroicznym bohaterom niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia w latach 1944-1956", odprawił nabożeństwo. Następnie zgromadzeni złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów.

Tekst i foto UM Czeladź