Opłatek wspólnot parafialnych

miniatura19 XII odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnot parafialnych działających przy naszej parafii.

Przy naszej parafii działają liczne wspólnoty kierujące się różnymi formami aktywności, ale wszystkie nakierowane są na działalność poświęconą szeroko rozumianemu dobru jakie za ich pomocą dzieje się w naszej parafii.

Cechą szczególną naszych wspólnot jest to iż znaczna cześć ich członków zaangażowana jest w więcej niż w jednej.

Swego czasu Pani Lucyna z Akcji Katolickiej zaproponowała, aby urządzić wspólne spotkanie opłatkowe. Dopiero w tym roku małżeństwo: Agnieszka i Dariusz z błogosławieństwem proboszcza i Pani Anny Zarębskiej, podjęli się tego zadania przy wydajnej pomocy Pana Władysława Kidawy, który pomógł zaadaptować salę i oświetlić dojście do niej. Włączyli się też księża: ks. Andrzej zadbał o opłatki, a ks. Łukasz o warnik do wrzątku.

Zaproszenia uczestników podjęli się liderzy wspólnot: Akcji Katolickiej, Sodalicji Mariańskiej, Żywego Różańca, Pielgrzymów Kalwaryjskich, Margaretek, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Publicznego Różańca na Rynku, Kręgu Biblijnego, Zagłębiowskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, Caritas Parafialnego, Liturgicznej Służby Ołtarza, Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Czeladzkiego Klubu Pielgrzyma.

Okazało się że zapotrzebowanie na tego typu spotkanie integracyjne było bardzo duże. Mimo iż decyzja o organizacji spotkania zapadła dopiero 13 grudnia to już praktycznie tego samego dnia wieczorem trzeba było zamknąć listę liczbą 70 chętnych z prozaicznego powodu: parafia dysponuje pomieszczeniem które może pomieścić ok 40 osób. Udało się je przystosować dla 64.

Spotkanie w „sali rycerskiej” domu katechetycznego rozpoczęło się o godz. 18,00 tradycyjnie od wspólnej modlitwy, której przewodniczył ks. proboszcz Jarosław Wolski, udzielając błogosławieństwa uczestnikom i witając przedstawicieli wszystkich wspólnot.

Po przełamaniu się opłatkiem, co troszkę trwało, bo jednak każdy chciał każdemu złożyć życzenia, a nie tak jak sugerowały by warunki lokalowe, ograniczyć przełamanie się opłatkiem jedynie do najbliższych sąsiadów przy stole.

Po odśpiewaniu wszystkich zwrotek Cichej Nocy, organizatorzy zaserwowali barszcz z uszkami. Tutaj w rolę serwisu kelnerskiego włączyli się: Państwo: Katarzyna, Adam, Alicja i Waldemar.

Śpiew kolęd intonowała pani Jola, od niedawna animatorka chóru działającego przy „Kopalni Kultury”, która podzieliła się z zebranymi krótkim wstępem nt. historii kolędowania i pochodzenia poszczególnych pieśni.

Przy cieście, kawie i herbacie odśpiewaliśmy wszystkie kolędy ze śpiewnika – tego z którego korzystać będziemy również podczas najbliższego orszaku Trzech Króli.

Kwintesencją spotkania opłatkowego była wizyta 2 niespodziewanych gości - pierwsze wrażenia sugerowało bezdomnych, ale historia jednego z nich okazała się bardziej złożona. Po poczęstunku ciepłym posiłkiem znalazł on nocleg u pani Marianny i następnego dnia wyruszył w dalszą drogę do domu we Wrocławiu.

Okazało się że było to pierwsze tego typu spotkanie wspólnot, które pozwoliło nam poznać się nawzajem. Uczestniczy zgodnie stwierdzili że potrzeba więcej tego typu okazji integrujących parafian.