Betlajemskie Światełko Pokoju

miniaturaW niedzielę 22 grudnia, harcerze przynieśli do naszego kościoła Betlejemskie Światełko Pokoju.

Ten zwyczaj przypomina fakt, iż pokój płynie z przyjęcia Chrystusa do serca. Czas Świąt Narodzenia Pańskiego ma być czasem pokoju.