Działalność Sodalicji Mariańskiej

Sodalicja Mariańska bierze udział w kolportażu prasy katolickiej w kościele.

Nawiązuje współpracę z innymi grupami parafialnymi, Sodalicjami Diecezji Sosnowieckiej, a także z Federacją Sodalicji Mariańskich w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Planowane zbiórki do puszek:

17 kwietnia 2011r. – Niedziela Palmowa – zbiórka na artykuły żywnościowe dla paczek świątecznych.

22 maja 2011r. – niedziela – zbiórka na pomoc wakacyjną dla dzieci, którymi opiekują się

siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus.

W Dniu Papieskim w miesiącu październiku 2011r. – pomoc przy zbieraniu do puszek na rzecz stypendiów dla ubogiej młodzieży.

Oferowana pomoc przy kwestach na inne cele.

Planowane pielgrzymki Sodalicji Mariańskiej.

30 kwietnia 2011r. – sobota – Pielgrzymka Dziękczynna za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II do Łagiewnik.

26 sierpień 2011r. – piątek – Pielgrzymka na Uroczystość M.B. Częstochowskiej na Jasną Górę.

10 – 11 wrzesień (sobota – niedziela) 2011r. – Pielgrzymka do Lichenia i Kalisza.

17 wrzesnia 2011r. (sobota) – Zjazd Sodalicji Mariańskich w Polsce na Jasnej Górze.

5 października 2011r. (środa) - rocznica śmierci św. siostry Faustyny – pielgrzymka do Krakowa – Łagiewnik.