Moderator Sodalicji

Moderator Sodalicji Mariańskich Diecezji Sosnowieckiej Ks. Kan. Jarosław Wolski

Dekret Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka Mianujący diecezjalnego Moderatora Sodalicji Mariańskich.