Regulamin cmentarza
  1. Cmentarz jest miejscem świętym, nie wypada na nim palić papierosów, wprowadzać psów, hałasować.
  2. Każdy grób powinien mieć tabliczkę z imieniem, nazwiskiem i datą śmierci (lub wiekiem).
  3. Po 20 latach od daty pochowania należy ponownie opłacić miejsce pochówku (Ustawa o cmentarzach z dn. 31.01.1959 r. z późniejszymi poprawkami).
  4. Cmentarz jest otwarty w godz. 8.00 – 20.00 (od kwietnia do października) i 8.00 – 16.00 (od listopada do marca).
  5. Śmieci składamy w wyznaczonych miejscach.
  6. Zakłady kamieniarskie przed przystąpieniem do wykonania zlecenia zgłaszają to kierownikowi cmentarza przedkładając wymagane dokumenty.
  7. Na ustawienie ławeczki przy grobie należy uzyskać pozwolenie Kierownika cmentarza.
  8. Parafia nie odpowiada za uszkodzenia grobów.