Nabożeństwo Gorzkich żali

Odprawiane jest w każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 16.00