Kancelaria cmentarza

Godziny urzędowania : poniedziałek – sobota

9.00 – 15.00 (od kwietnia do października)

9.00 – 14.00 (od listopada do marca)

 Kierownik cmentarza p. Dariusz Woźniak   tel. 500 438 561

 Dzień i godzinę pogrzebu ustala się w Kancelarii parafialnej. Miejsce pochowania ustala się w Kancelarii cmentarza (z Kierownikiem cmentarza).

 Po 20 latach od daty pochowania należy ponownie opłacić miejsce pochówku. Prosimy o regulowanie opłat. Groby zaniedbanie i nieopłacone zostaną zlikwidowane (zgodnie z Art. 7 Ustawy z dn. 31.01.1959r. (tekst jednolity z dn. 02.03.2000 r. Dz. U. Nr 23. poz. 925) o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz z regulaminami o cmentarzach wyznaniowych Kurii diecezjalnej w Sosnowcu z 2009 r.).

Wysokość opłat za prolongatę :

grób pojedynczy  na 10 lat 300 zł

                          na 20 lat 600 zł

grób podwójny    na 10 lat 550 zł

                          na 20 lat 1100 zł

Minimalny okres prolongaty - 10 lat.

W/w opłaty pobiera p. Organista w Kancelarii parafialnej:

do południa: 8.30 – 10.00 - w poniedziałki , wtorki, środy, piątki i soboty;

po południu: 16.00 – 17.00 - w poniedziałki;

wieczorem: 19.00 – 20.00 - w środy.