Małżeństwo
 1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Na 2 miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą dowody osobiste, ustalają wstępnie termin ślubu.
 2. Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W wyjątkowych wypadkach narzeczeni mogą prosić swojego Ks. Proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. Zezwolenie to, zwane licencją, otrzymują dopiero po wysłuchaniu nauk przedślubnych, rozmowie egzaminacyjnej, złożeniu metryk Chrztu św., wygłoszeniu zapowiedzi.
 3. Zapowiedzi głoszone są przez dwie niedziele w parafiach narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się w miejscu spisania tegoż protokołu dla drugiej parafii. Pismo to należy dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie ich wygłoszenia i przekazać do parafii, w której protokół przedślubny został spisany.
 4. Metryki Chrztu św. należy złożyć w dniu spisania protokołu, a najpóźniej przy spisaniu aktu ślubu lub wystawieniu licencji. Metryka Chrztu św. nie może mieć daty wystawienia dłuższej niż 6 miesięcy i musi zawierać adnotację o stanie wolnym.
 5. Narzeczeni zobowiązani są do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego. Wskazane jest, aby uczestniczyli w tych naukach w parafii (dekanacie), gdzie spisano protokół.
 6. Osoby nie bierzmowane muszą przygotować się do tego sakramentu i przyjąć Bierzmowanie przed ślubem.
 7. Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań, druga – w przeddzień ślubu.
 8. Zaświadczenie z USC o wyłączeniu związku małżeńskiego (przy ślubie konkordatowym) lub o zawarciu związku cywilnego, narzeczeni dostarczają do Kancelarii parafialnej wraz z pozostałymi dokumentami.
 9. Akt ślubu spisuje się na kilka dni wcześniej w parafii, gdzie ma odbyć się ślub. Do spisania aktu ślubu wraz z narzeczonymi zgłaszają się dwaj świadkowie (przynoszą dowody osobiste).
 10. Z racji zgłaszania zapowiedzi, pobierania licencji i spisywania aktu ślubu, składa się ofiary pieniężne.
 11. Sakrament małżeństwa udzielany jest zwykle podczas Mszy św. Jeśli jest to ślub poza Mszą św. – należy wcześniej poprosić o Komunię św.
 12. Wykonywanie zdjęć, nagrywanie, filmowanie podczas ślubu powinno być uzgodnione z Ks. Proboszczem, po uprzednim okazaniu stosownych uprawnień. Życzenia powinno przyjmować się w kruchcie kościoła lub przed kościołem. Przyjęcie ślubne należy urządzać z kulturą i godnością. Nadużywanie alkoholu jest niegodne chrześcijanina.

Na 2 miesiące przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłoszą się do Kancelarii parafialnej i przedłożą:

 1. Metrykę Sakramentu Chrztu św. i Bierzmowania (ochrzczeni i bierzmowani poza naszą parafią) – ważna 6 miesięcy.
 2. Zaświadczenie z USC – ważne 3 miesiące.
 3. Dowody osobiste.
 4. Zaświadczenie z nauk przedmałżeńskich i poradnictwa rodzinnego (poradnictwo i nauki po zgłoszeniu na zapowiedzi).
 5. Ostatnie świadectwo katechizacji szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej.
 6. Dane świadków: imię, nazwisko, wiek i dokładny adres.