Duszpasterze
Proboszcz Ks.Kanonik Jarosław Wolski
Wikariusze ks.Andrzej
ks.Piotr
ks. Łukasz