Akcja Katolicka

Działalność:

  1. Liturgiczna – czynny udział w liturgii mszy świętych w każdą iii niedzielę miesiąca o godz. 16.00. prowadzenie nabożeństwa drogi krzyżowej w wielkim poście.
  2. Charytatywna – zbiórka pieniędzy i arykułów spożywczych i przekazanie najuboższym.
  3. Społeczna - udział w imprezach kulturalnych.
  4. Formacja duchowa – modlitwa, rekolekcje.

Spotkania:

Każdy drugi wtorek miesiąca godz. 18.00.